امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است.     مقام معظم رهبری(دام ظله)
تمامی حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد